You, the petitioner
Image

Eerst inspraak/duidelijkheid ondergrondse afvalcontainers restafval Swifterbant

135 signatures

Wij zijn tegen de nieuwe niewe manier van inzamelen restafval in Swifterbant! 250 meter tussen de containers is een te grote afstand voor zieke, gehandicapte en oudere dorpsbewoners. De kosten worden apart in rekening gebracht, hoe is totaal onduidelijk. Groot risico op illegale dump en zwervuil!

Petition

We

De dorpsbewoners van Swifterbant

 

observe

Zijn tegen de nieuwe manier van inzamelen van het restafval in Swifterbant!

  • De afstand van 250 meter is niet haalbaar voor oudere, zieke en gehandicapte bewoners.

  • De kosten worden in rekening gebracht, hoe is totaal onduidelijk

  • Grote kans op zwerfvuil door dump restafval

  • Geen overleg met de dorpsbewoners geweest

 

and request

Wij verzoeken de gemeente in overleg te gaan met dorpsbewoners en hun punten van bezwaar serieus te nemen:

  • De afstanden tussen de containers aanzienlijk te verkleinen.

  • De kosten duidelijk in kaart te brengen en compensatie te geven op milieuheffing.

  • Een oplossing te geven voor risico zwerfvuil en illegale dump in het dorp of de bossen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

History

Signatures